A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272
Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie 14. jún 2016
Oznam o strategickom dokumente POH PSK na roky 2016 - 2020 02. máj 2016
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov v poľovnom revíri Svornosť 01. február 2016
oznámenie o strategickom dokumente " Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulová Ves na obdobie 2015 - 2023 22. január 2016
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie č. B/13987/2015 - Lr 27. október 2015
Verejná vyhláška - Rozhodnutie číslo : OU-PO-OVBP2-2015/38180/111151/ŠSS-ZV 22. október 2015
Verejná vyhláška č. B/13987/2015 - Lr. Realizácia optických sietí. 22. september 2015
Generel infraštruktúry PSK 30. júl 2015
Verejná vyhláška - voda Valakazy 28. júl 2015
Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy " Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj " 21. júl 2015