A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272

Záverečný účet Obce Žehňa za rok 2012

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011 uznesením č.1/12/2011.

Rozpočet nebol upravovaný.

                               Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €

 

Rozpočet

Rozpočet

po zmenách

Príjmy celkom

471.665

471.665

z toho :

 

 

Bežné príjmy

471.665

471.665

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné príjmy

0

0

     

Výdavky celkom

471.665

471.665

z toho :

 

 

Bežné výdavky

471.665

471.665

Kapitálové výdavky

0

0

Finančné výdavky

0

0

     

Rozpočet obce

471.665

471.665