A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272

Rozpočet 2013

                                                                Obec

Výnos dane z príjmov

159.360

 

Daň z pozemkov

5.000

 

Daň zo stavieb

3.000

 

Daň z bytov

30

 

Daň za psa

400

 

Daň za komunálne odpady

4.500

 

Dividendy

175

 

Príjmy za prenájom budov

2.300

 

Príjmy za užívanie sály

600

 

Príjmy za obedy dôchodcov

2.000

 

Príjmy za stravné lístky zamestnancov

4.000

 

Ostatné, správne poplatky

1.000

 

Úroky z vkladov

100

     

Základná škola

Dotácia normatív ZŠ

226.100

 

Dotácia vzdelávacie poukazy

2.800

 

Dotácia na 5-ročné deti

2.700

 

Dotácia sociálne znevýhodnené prostredie

8.400

 

Dotácia strava

18.000

 

Dotácia učebné pomôcky

4.000

 

Aktivačná činnosť

Refundácia VPP

5.000

Terénna sociálna

práca TSP

Refundácia TSP

25.295

Osobitný príjemca

Refundácia OP

3.000

Ostatné príjmy zo ŠR

Dotácia na cestnú dopravu

100

 

Dotácia na stavebníctvo

1.000

 

Dotácia na životné prostredie

120

 

Dotácia na evidenciu obyvateľov Regob

340

 

Recyklačný fond

140

 

Voľby

1.000

 

Ostatné...

2.000

     

SPOLU

 

485.400

     

Návrh rozpočtu vyvesený dňa :   30.11.2012

Schválený rozpočet na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2012,

uznesením č. 3/12/2012.