A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272
Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Návrh rozpočtu na rok 2016 27. november 2015
Dodatok 2 k VZN č.2 / 2014 27. november 2015
DODATOK č. 1/2015 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Žehňa o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce č. 1/2014 27. november 2015
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Žehňa onakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žehňa 27. november 2015
Oznámenie o začatí stavebného konania 20. júl 2015
PHSR PSK 2014-2020 26. jún 2015
Záverečný účet za rok 2014 15. jún 2015
Výročná správa za rok 2014 15. jún 2015
Audit 2014 15. jún 2015
Oznam - predaj dedičstva po nariadení likvidácie mimo dražby 29. máj 2015